Գլխավոր էջ - Главная страница-Main page

Հայաստանը Կովկաս չէ այլ Հայկական լեռնաշխարհ – Армения – это не Кавказ, а Армянское нагорье – Armenia is not the Caucasus but the Armenian Highlands
Հայաստանի Աստվածները – Боги Армении – The Gods of Armenia
Արարատ ( Սիս և Մասիս ) – Арарат (Сис и Масис) – Ararat (Sis and Masis)
Էրեբունի Երևան - Эребуни Ереван - Erebuni Yerevan
Հայք-Արատտա-Ուրարտու-Արմենիա-Айк-Аратта-Урарту-Армения-Hayq-Armenia-Aratta-Urartu
Արրատայի Աստվածները (ասորերեն – Ուրարտու)- Боги Арраты(на ассирийском – Урарту )- Gods Arrata (in Assyrian – Urartu)
Մեծ Հայք - Великая Армения -Greater Armenia
Ծոպք(Ծոփաց Աշխարհ)-Цопк(Софена)-Tzopk (Sophena)
Փոքր Հայք - Малая Армения - Lesser Armenia
Կիլիկիա - Киликия - Cilicia
Կոմագենա - Кемагена - Komagena
Հայոց Միջագետք - Армянское Неждуречие - Armenian Mesopotamy
Արցախ - Ուրտեխե Арцах - Уртехе Artsakh - Urtekhe

Էթիունի համադաշնություն Союз Этиуни Etiuni unionՓոքր Հայք - Малая Армения - Lesser Armenia
Царство Велиикой Армении и Малой Армении были создони царьом Великой Армении Ервандом III ,и Царьом Малой Армении был назначен Оренотос II,Ети дестви были во веремия правлении Македонии , царьом Македонии Александр Великим.

Փոքր Հայքի և Մեծ Հայքի Թագավորությունները ստեղծեել է մթա 331 թ. Մեծ Հայքի թագավոր Երվանդ III ի Հովհանու ներոք,և փոքր Հայքի թագավ նշանակվել է Օրենոտոս II.Այդ իրադարձություները տեղի են ունեցել М акедониайи Ալեքսանդր Մեխի օրօք:

Lesser Armenia and Great Armenia BCE 331 by created Amrneian king of great Amrneia Ervand III ,and the king of lesser Armenia is Orenotos II .And Episots of time of ALexandr The Great,king of Macedon.


 


Փոքր Հայք - Малая Армения - Lesser Armenia


Փոքր Հայքի Քարտեզ - Малая Армения на карте- Map of lesser ArmeniaՓոքր Հայքի Քարտեզ - Малая Армения на карте- Map of lesser Armeniaimg/map/new map galcyan/Великая и Малая Армения, Бононий, конец XV века..jpgВеликая и Малая Армения на карте мираМалая Армения Амшен
Փոքր Հայքի Քարտեզ - Малая Армения на карте- Map of lesser Armenia


Փոքր Հայքի Քարտեզ - Малая Армения на карте- Map of lesser ArmeniaԶիլքալե կամ Զիլ Քալե (Զիլ կամ Ներքին ամրոց, թուրք.` Zilkale), միջնադարյան բերդամրոց Թուրքիայում: Գտնվում է Սևծովյան տարածաշրջանի Ռիզեի մարզում, Չամլըհեմշին ավանի շրջանում` Քաջքարից սկիզբ առնող Ֆըրթընա գետի հովտում։
Համաձայն բրիտանացի բյուզանդագետ Էնթոնի Բրայերի, ժամատունը հայկական է և կառուցվել է Տրապիզոնի կայսրության ժամանակներում, համշենահայերի կողմից` տեղի իշխան Առաքելի համար։ Օսմանյան կայսրության տիրապետության ժամանակաշրջանում, Զիլքալեն հիմնականում ծառայել է ռազմական նպատակների համար:
Զիլքալեի մասին իրենց աշխատություններում տեղեկություններ են հայտնել հայ աշխարհագրագետ Ղուկաս Ինճիճյանը և պատմաբան Մինաս Բժշկյանը:Համշեն, Այդեր ու էսպես շարունակ
Материал скомпонован и отредактирован: Аршам Агамалян=== result ===
Click on icons for more info